Πολιτική Τιμών

Πολιτική Τιμών

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται
δηλαδή ο ΦΠΑ). Το κατάστημα dcreativestudio (Νταλάκος Αντώνιος, Εμπόριο ταπετσαρίας)  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει
πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του, το τίμημα το οποίο ανεγράφετο γι' αυτό το
προϊόν κατά το χρόνο τοποθέτησης της παραγγελίας.

TOP