Βήμα πίσω στη δεκαετία του '20! 
Αίγλη, πολυπλοκότητα και νεωτερικότητα: η περίοδος του 1920 και το βασικό της κίνημα, 
το Art Deco, είναι συναρπαστικά χάρη στον αναβρασμό τους. 

TOP