Μοτίβα και σχέδια από μια άλλη εποχή με τον εξωτικό αέρα της Κούβας, Ζωηρά χρώματα μας ταξιδεύουν
και μας μεταφέρουν σε ένα κόσμο φαντασίας. H συλλογή είναι κατάλληλη για ένα εύρος χώρων από γραφεία, καφέ, επαγγελματικούς χώρους και φυσικά για το σπίτι σας.

TOP